Kreativ friskvård

Ordet kreativitet kommer från latinets ”creare”, vilket betyder att skapa eller frambringa.
Ge dig själv möjlighet att kreativt skapa genom att använda verbala och icke-verbala uttryckssätt. Se verkligheten med nya ögon och väx som människa!

Kreativ friskvård kan vara en hjälp på vägen till ett mer socialt liv, fungera yrkesförberedande och samtidigt bidra till att nå självutvecklande mål som:
-ökad förmåga att våga uttrycka sig/kommunicera med andra
-ökad kreativitet
-ökad självkännedom/ tillit till sig själv och sin omgivning; att se likheter människor emellan men även det unika hos var och en. Att kunna se sig själv som lika värdefull som andra!

Kreativitet
kreativitet, förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv; att se verkligheten med nya ögon.                                                                                            http://www.ne.se/kreativitet                                                                         Nationalencyklopedin,2011-02-11

Friskvård
friskvård, individens egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte.
http://www.ne.se/friskvård                                                             Nationalencyklopedin,2011-02-11

Kommentera