Ord & Bild- hur går det till?

Hos SkapaKraft väljer du själv om du vill måla eller skriva. Ofta kombinerar vi de båda uttryckssätten.

Som inspiration har vi ofta ett tema. Det kan exempelvis vara en årstid, poesi från ett visst land, ett ordspråk, en konstnär, en poet, tonsatt lyrik, en viss musikgenre eller liknande.

Vi lyssnar vanligtvis till musik och/eller läser poesi som kan inspirera oss i skapandet.

Vi skapar!

Vi tar en stund till reflektion och samtal kring det vi skapat.

Kanske har vi målat en bild?!

Kanske har vi skrivit en dikt?!

Kanske har vi skrivit ett ord som säger mer än tusen?!

P.S. Ibland vill vi inte läsa upp det som vi har skrivit och det måste vi inte heller. D.S.

SkapaKraft

Comments are closed.