Tjejerna – kreativ gruppverksamhet

Vad är Tjejerna?

Vi skriver, målar, gör collage, lyssnar på musik, läser texter och poesi. Vi reflekterar kring det vi har skapat, samtalar och diskuterar. Ibland utgår vi från ett tema. Alla ges möjlighet att uttrycka sig i bild, skrift och tal under respektfulla former. Vi utgår alltid ifrån våra egna förutsättningar! 

Vi fokuserar på att hitta glädjen i skapandet och ha kul! Kom till Tjejerna för att skapa, reflektera, samtala och VARA HÄR och NU!

Verksamheten riktar sig till tjejer mellan 11-16 år. Max antal deltagare: 8 tjejer. Det krävs minst 4 tjejer för att starta verksamheten.

Tjejerna är en positiv sysselsättning efter skolan, med möjlighet att:

  • vara kreativ & SKAPA!
  • träffa jämnåriga tjejer i ett mindre sammanhang/trygg miljö
  • utbyta tankar och idéer
  • stärka sitt självförtroende
  • träffa ”annan vuxen” som lyssnar och fångar upp funderingar
  • ha kul ihop
  • få en bra start på helgen!

När? Fredagar kl. 14:00-15:00  (tjejer 11-13 år), 15:15-16:15 (tjejer 14-16 år)

Var? Lilla Aspuddsvägen 6, Hägersten                                                                                   Ingång från gården – mittemot T-banestation Aspudden, i Svalans Bildateljé

Pris? (inklusive material, fika/frukt och 25% moms)                                                                120 kr/drop-in, 500 kr/ 5 ggr-klippkort, 950 kr/ 10 ggr-klippkort
Drop-in kan betalas kontant på plats (gärna jämna pengar). Klippkort betalas till bankgiro. Mer information vid anmälan.

Anmälan skickas till mail@skapakraft.nu

Erika Ryttare är den vuxna som håller i verksamheten Tjejerna. Erika är socionom och kurator med stort intresse för kreativitet. Erika har tidigare arbetat inom socialtjänsten med barn och ungdomar, samt varit gymnastikledare (familjegympa). Erika har genomgått BBIC-utbildning (Barns Behov I Centrum), utbildning i motiverande samtal (MI) samt fortbildning i Depression, Ångest, OCD, ADHD och Autismspektrumtillstånd. Förutom att hålla i Tjejerna är Erika handledare för vuxna i det kreativa skapandet som sysselsättning samt arbetar som kurator.


Comments are closed.